Program bonusowy

Czym jest BIP?

Na wstępie należy wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy stroną główną BIP, a stroną podmiotową BIP.


Strona główna BIP


Prowadzona jest przez MSWiA w postaci strony internetowej pod adresem internetowym www.bip.gov.pl w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

"Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP". Źródło: bip.gov.pl


Strona podmiotowa BIP


Dotyczy Biuletynów Informacji Publicznej, do których zobligowane są wszystkie podmioty publiczne - na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2006r. Poniższa informacja dotyczy tylko stron podmiotowych BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej to specjalna strona internetowa do której prowadzenia zobligowane są wszystkie podmioty publiczne wymienione w art. 4.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

Jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne oraz dysponujące majątkiem publicznym - w tym ośrodki kultury - zaliczają się również do podmiotów zobligowanych do udostępniania informacji publicznej za pomocą BIP.

Należy podkreślić, iż każda instytucja publiczna ma obowiązek posiadania własnej strony podmiotowej BIP i zamieszczania na niej informacji, która stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września...

 

Ważne!


Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących jednostek organizacyjnych na stronach podmiotowych BIP nadrzędnej jednostki samorządowej (urzędu miasta, gminy, powiatu) nie jest prawidłowym wywiązaniem się z obowiązku nałożonego przez ustawę o udostępnieniu informacji publicznej. Wskazuje na to raport Najwyższej Izby Kontroli "Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej (LBI-410-13-2005)" z października 2006r. Z raportu wynika, że każda jednostka podległa w tym jednostki z dziedziny kultury powinny posiadać własną stronę podmiotową BIP.

 


Dlaczego warto wybrać
stronakultury.pl?

Innowacyjne rozwiązania

Otrzymujesz usługi, których potrzebujesz i oczekujesz. Nasza oferta jest połączeniem atrakcyjnej grafiki i nowoczesnego oprogramowania.

Gwarantowane bezpieczeństwo

Gwarantujemy wysoki poziom stosowanych zabezpieczeń. Usługi chronione są przed atakami wirusów i przed spamem. Usługi świadczone są w jednej z najlepszych serwerowni w Europie. Wykonywana jest codzienna zapasowa kopia danych.

Rozsądne ceny

Brak ukrytych kosztów i jasne zasady współpracy stawiamy na pierwszym planie. Zamawiając usługi w stronakultury.pl wiesz za co płacisz!

Pewne wsparcie

Zapewniamy wsparcie techniczne i merytoryczne świadczone przez Biuro Obsługi Klienta czynne Pn. - Pt. 8.00 - 16.00.