Program bonusowy

Czym jest ESP?

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

 

Elektroniczna Skrzynka podawcza w ePUAP oferuje instytucjom publicznym szereg możliwości:

  • Generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
  • Archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
  • Udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez internet,
  • Przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
  • Formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
  • Skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
  • Przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
  • Obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
  • Automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
  • Bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

 

Skrzynka podawcza może być konfigurowana samodzielnie przez jej właściciela. Konfiguracja możliwa jest w dwóch trybach: podstawowy (wykorzystanie jednego z dostępnych szablonów) i zaawansowany (samodzielna konfiguracja wszystkich opcji szczegółowych).

 

Źródło: epuap.pl


Dlaczego warto wybrać
stronakultury.pl?

Innowacyjne rozwiązania

Otrzymujesz usługi, których potrzebujesz i oczekujesz. Nasza oferta jest połączeniem atrakcyjnej grafiki i nowoczesnego oprogramowania.

Gwarantowane bezpieczeństwo

Gwarantujemy wysoki poziom stosowanych zabezpieczeń. Usługi chronione są przed atakami wirusów i przed spamem. Usługi świadczone są w jednej z najlepszych serwerowni w Europie. Wykonywana jest codzienna zapasowa kopia danych.

Rozsądne ceny

Brak ukrytych kosztów i jasne zasady współpracy stawiamy na pierwszym planie. Zamawiając usługi w stronakultury.pl wiesz za co płacisz!

Pewne wsparcie

Zapewniamy wsparcie techniczne i merytoryczne świadczone przez Biuro Obsługi Klienta czynne Pn. - Pt. 8.00 - 16.00.